ติดต่อเรา

Share

สำนักงานใหญ่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

50180

โทรศัพท์ 66 53 121268-9

โทรสาร  66 53 121250

E-mail: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/NARITpage หรือ www.facebook.com/groups/NARIT/

Twitter: @N_Earth

 

 

สำนักงานประสานงาน กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ชั้นอาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

75/47 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 66 2 3546652

โทรสาร  66 2 3547013

 

 

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

โทร.044-216254

โทรสาร 044-216255

 

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทร. 038-589395

โทรสาร 038-589396