ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

Share

 

ปฏิทิน

 

 

 

 

 

 

Astronomical

Calendar 2019

 

 

 

 

 

 

หนังสือ

 

 

 

 

ดาราศาสตร์ไทย

 

บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ

 

บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ 2015

 

 

คู่มือ

 

 

 

 

ภารกิจสู่ดวงจันทร์

 

มลภาวะทางแสง

 

 

 

 

 

 

คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ

 

ดาราศาสตร์เบื้องต้น

 

 

กิจกรรมดาราศาสตร์ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ Radio Telescope

 

คู่มือโครงงานการวัดระยะห่างของดวงจันทร์จากสุริยุปราคา

 

Bad Astronomy

 

 

 

 

 

400 ปี วิวัฒนาการกล้องโทรทรรศน์

 

การค้นพบด้านแสง

 

การปกป้องโลก

 

 

 

 

คู่มือยานสำรวจอวกาศ

 

 

สุริยุปราคา ปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนท้องฟ้า

 

ดวงจันทร์ใกล้โลก

 

 

 

 

 

ดาวอังคารใกล้โลก

 

หลุมดำ

 

ดาวหาง

 

 

 

 

อุกกาบาตผู้มาเยือนจากนอกโลก

 

 

ระบบสุริยะ

 

 

คู่มือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ2014

 

 

 

 

พายุสุริยะ

 

 

ดาวเสาร์ ราชาวงแหวนแห่งระบบสุริยะ

 

ดาวอังคาร

 

 

 

Fact Sheet

 

 

 

 

 

Factsheet ปรากฎการณ์จันทรุปราคาบางส่วน

 

 

Factsheet ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน

 

 

Factsheet ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี (10 มิ.ย.62)

 

 

Factsheet ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี (9 ก.ค.62)

 

 

 

 

 

 

ดาวเสาร์ใกล้โลก

 

 

Fact Sheet ดาวพฤหัสบดี

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดี

 

ดาวพฤหัสบดี ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

 

 

 

 

 

ดาวอังคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์และเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 15 ปี

 

ดวงจันทร์เต็มดวง

 

ปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Lunar Eclipse) ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559

 

 

     

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุริยุปราคา(.pdf 157 MB)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุริยุปราคา(.jpg 17 MB)

 

     

 

 

 

 

ดวงอาทิตย์ 01

 

ดวงอาทิตย์ 02

 

ดาวพุธ 01

 

ดาวพุธ 02

 

 

 

 

 

ดาวศุกร์ 01

 

ดาวศุกร์ 02

 

โลก 01

 

โลก 02

 

 

 

 

 

ดาวอังคาร 01

 

ดาวอังคาร 02

 

ดาวพฤหัสบดี 01

 

ดาวพฤหัสบดี 02

 

 

 

 

 

ดาวเสาร์ 01

 

ดาวเสาร์ 02

 

ดาวยูเรนัส 01

 

ดาวยูเรนัส 02

 

 

 

 

 

ดาวเนปจูน 01

 

ดาวเนปจูน 02

 

พลูโต 01

 

พลูโต 02

 

 

 

   

ดาวเคราะห์แคระ 01

 

ดาวเคราะห์แคระ 02