ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

Share

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

 

 

 

1.  ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “เจ้าแห่งพญาอินทรี The Eagle Nebula”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “The Sculptor Galaxy (NGC253)”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวชิระ โธมัส ชื่อภาพ “Jupiter in Milky Way Core”

 

รางวัลชมเชย นายอาณัติ เรืองรัศมี ชื่อภาพ “My Favorite Object”

 

2.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์เหนือม่านหมอก”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงศ์ ศกุนตนาค ชื่อภาพ “The Diamond Ring”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิกานต์ บุญรอด ชื่อภาพ “Super Bloody Lunar Eclipse”

 

รางวัลชมเชย นายนิรุตน์ แสงเขียว ชื่อภาพ “ฝนดาวตก”

 

3.  ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ดาวหาง 252P/LINEAR”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลก 2019”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนากร พรมเจดีย์ ชื่อภาพ “Half Leaf”

 

รางวัลชมเชย นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “ISS Solar Transit”

 

4.  ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายวิศณุ บุญรอด ชื่อภาพ “โลกนั้นกลม”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายราชันย์ เหมือนชาติ ชื่อภาพ “ผืนดินเคียงคู่แสง...สู่ดวงดาว”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสาธิต ตระกูลพันธุ์เลิศ ชื่อภาพ “ทะเลสาบเขาสามร้อยยอด”

 

รางวัลชมเชย นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “The Heaven’s Gate”

 

5.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ นายทองสุข อติวรรณกุล ชื่อภาพ “พระอาทิตย์ทรงกลดซ้อนหลังองค์พระธาตุพนม”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง ชื่อภาพ “ดูนั่นซิ”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนัชพงศ์ ไชยธรรมวัฒน์ ชื่อภาพ “ฟ้าคะนอง”

 

รางวัลชมเชย นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “กลุ่มเมฆกันชน”