หน้าหอดูดาวแห่งชาติ

Share

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ)

 

     หอดูดาวแห่งชาติตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พิกัดละติจูด 18.56 องศาเหนือ ลองติจูด 98.46 องศาตะวันออก ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 2,457 เมตร มีทัศนวิสัยเหมาะสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ดีที่สุดในประเทศไทย ปราศจากแสงไฟรบกวนยามค่ำคืน ในแต่ละปีท้องฟ้าปลอดโปร่งโดยเฉลี่ยมากกว่า 200 คืน ภายในหอดูดาวมีอาคารปฏิบัติงานแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ อาคารหอดูดาวและอาคารควบคุม

 

TNO's building

 

รูปที่ 1 ภาพมุมสูงอาคารหอดูดาว(ซ้ายมือ)และอาคารควบคุม(ขวามือ) บนชั้นดาดฟ้าอาคารควบคุมมีโดมสำหรับติดตั้งกล้อง 20 นิ้ว แบบหลังคาเลื่อน

 

อาคารหอดูดาว

     อาคารหอดูดาวออกแบบโดยบริษัท EOS Space Systems Pty ประเทศออสเตรเลีย สร้างโดย บริษัท แคปิตัล มารีน ไฟเบอร์กลาส จำกัด ประเทศไทย เป็นอาคารทรงกระบอกมีฐานรากฝังลึกลงไปใต้ดิน 21 เมตร ผนังอาคารรูปวงแหวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 เมตร สูงจากพื้นดิน 13.5 เมตร ส่วนของโดมติดตั้งที่ด้านบนอาคารรูปวงแหวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร สูง 5.5 เมตร มีชัตเตอร์เปิด-ปิดรับแสงดาวสองตัวเรียกว่าชัตเตอร์ด้านหน้าและชัตเตอร์ด้านหลังกว้าง 3 เมตร สามารถเปิดได้สองรูปแบบกล่าวคือเปิดชัตเตอร์ด้านหน้าไปด้านหน้าสุดและเปิดชัตเตอร์ด้านหลังไปด้านหลังสุด จะทำให้กล้องโทรทรรศน์สังเกตุการณ์ได้เป็นมุมเงย 40 องศา ถึง 90 องศา และเปิดชัตเตอร์ด้านหน้าไปชิดกับชัตเตอร์ด้านหลังที่เปิดไปด้านหลังสุด จะทำให้กล้องโทรทรรศน์สังเกตุการณ์ได้เป็นมุมเงย 25 องศา ถึง 70 องศา ภายในอาคารหอดูดาวแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 3 ชั้น ดังนี้

 

TNO's Dome

 

รูปที่ 2 โครงสร้างอาคารหอดูดาวประกอบด้วยเสาเข็ม ผนังโดมรูปวงแหวน ฐานรองรับกล้อง และโดมสำหรับติดตั้งกล้อง

 

ชั้นที่ 1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เซอร์ฟเวอร์สำหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์และควบคุมโดม พร้อมทั้งระบบสนับสนุนและระบบควบคุมต่างๆ เช่น เครื่องสำรองไฟ เครื่องควบคุมความชื้น เป็นต้น ภายในชั้นนี้จะถูกชีลด์ไม่ให้ความร้อนและแสงที่เกิดขึ้นไปรบกวนยังชั้นบนอันจะมีผลต่อทัศนวิสัยภายในโดม

 

TNO's L1

 

รูปที่ 3 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่หนึ่งตรงกลางเป็นฐานรองรับกล้อง ถัดออกมาจะเป็นบริเวณที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซอร์เวอร์ บริเวณนี้จะหมุนไปพร้อมๆกับกล้องและโดม ถัดออกมาจะเป็นบริเวณที่ติดกับผนังวงแหวนของโดมซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่กับที่

 

ชั้นที่ 2 ติดตั้งมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์หนึ่งตัวและขับเคลื่อนโดมสองตัว โดยมีระบบตรวจสอบให้โดมและกล้องเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันในระหว่างที่กล้องเคลื่อนที่ไปยังดาวและหมุนตามดาว

 

TNO's L2

 

รูปที่ 4 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่สอง ตรงกลางเป็นฐานรองรับกล้องภายในมีโครงสร้างกลวง ถัดมาเป็นบริเวณที่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกล้องและโดมได้ ตัวโดมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สองตัวให้ล้อเคลื่อนที่ไปบนรางเหล็กรูปวงแหวน มีล้อกันปลิวคอยประคองการเคลื่อนที่

 

ชั้นที่ 3 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร บนแขนจับรูปส้อมพร้อมทั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพสำหรับทำวิจัยทางดาราศาสตร์ทั้งหมด 4 ตัว

 

TNO's L3

 

รูปที่ 5 ภายในอาคารหอดูดาวชั้นที่สามมีชัตเตอร์สองตัวเรียกว่าชัตเตอร์ด้านหน้าและชัตเตอร์ด้านหลังเพื่อเปิดรับแสงดาว มีประตูระบายอากาศ 4 บาน เปิดระบายอากาศขณะทำวิจัยเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในและภายนอกโดม มีพื้นโปร่งให้อากาศไหลระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่สามได้

 

อาคารควบคุม

     อาคารควบคุมเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมกล้องโทรทรรศน์และนักดาราศาสตร์ มีสองชั้นด้วยกันได้แก่

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่ใช้ในการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งห้องพักเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์

 

TNO's Build

 

รูปที่ 6 ห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมีที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งห้องพักเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์ด้านขวามือ

 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ซึ่งเป็นห้องทำงานหลัก พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องสเปกโตรกราฟและห้องทานข้าว

 

TNO's F2

รูปที่ 7 ห้องนิทรรศการอยู่ด้านหน้าห้องควบคุมเป็นห้องแสดงรูปภาพ ประวัติหอดูดาวและงานที่ทำการวิจัย

 

TNO's Ctrl

 

รูปที่ 8 ภายในห้องควบคุมด้านซ้ายมือมีคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร พร้อมทั้งกล้องโทรทรรศน์ตัวอื่นๆเมื่อมีการใช้งานและสำหรับสังเกตการณ์สภาพอากาศไปพร้อมๆกัน ณ เวลาที่เจ้าหน้าที่ทำงาน ด้านขวามือมีคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่นักวิจัยใช้ในการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า

 

ส่วนดาดฟ้าของอาคารควบคุมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพท้องฟ้า อาคารหอดูดาวและอาคารควบคุมเชื่อมต่อกันจากชั้นดาดฟ้าของอาคารควบคุม

 

TNO's Bridge

 

รูปที่ 9 ทางเข้าอาคารหอดูดาวบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารควบคุม

 

 

Additional information