ขั้นตอนในการยื่นคำขอใช้เวลากล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ Thai Southern Hemisphere Telescope (TST)

Share

ขั้นตอนในการยื่นคำขอใช้เวลากล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้

Thai Southern Hemisphere Telescope (TST)

 

 1. กรอก แบบฟอร์มยื่นขอใช้เวลากล้องออนไลน์
 2. คณะกรรมการจัดสรรเวลา Time Allocation Committee (TAC) จะพิจารณาคำขอ และ อาจใช้เวลาถึง อาทิตย์ จึงควรส่งคำขอมาแต่เนิ่นๆ ก่อนเวลาที่ต้องการใช้
 3. เมื่อคำขอได้รับพิจารณาแล้ว จะได้รับคำตอบทางอีเมล์จาก TAC พร้อมทั้งคำตัดสินการยื่นขอใช้เวลากล้อง TST 
 4. หากคำขอได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำขอจะได้รับ account name, password และ priority สูงสุดที่สามารถใช้ได้และเหมาะสมกับโครงงานที่ทำ นอกจากนี้ ผู้ใช้จะได้รับ “Request Number” ซึ่งจะเป็นรหัสคำขอ ในการสั่งงานผ่านทาง skynet โปรดระบุ Request Number เอาไว้ในส่วนนำหน้าชื่องาน เพื่อให้ TAC สามารถติดตามการสั่งงานได้ตามรหัส นี้
 5. ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องติดตามการสังเกตการณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการตรวจสอบว่า ภาพที่ได้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้หรือไม่ สังเกตความผิดปรกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ระบบ หรือกล้องโทรทรรศน์ ปรับเปลี่ยนแผนการสังเกตการณ์ให้เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุไม่ คาดฝันขึ้น และพยายามวิเคราะห์ข้อมูลแต่เนิ่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับสามารถนำ เอาไปใช้เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของโครงการได้
 6. คณะกรรมการ TAC สามารถยกเลิกงานสังเกตการณ์ได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก พบว่ามีการละเมิดต่อไปนี้:
  • ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 1-7 เบื้องต้น

  • ใช้เวลาเกินที่ขอเอาไว้

  • ทำการสังเกตวัตถุนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้

  • มีความเสี่ยงต่อกล้องโทรทรรศน์เช่นหันกล้องไปหาดวงจันทร์

  • เบี่ยงเบนไปจากนโยบายของกล้อง PROMPT

  • เหตุผลอื่นๆตามแต่คณะกรรมการTAC

 7. หากพบปัญหาใดๆ ระหว่างการสังเกต ให้แจ้งคณะกรรมการ TAC ได้ที่อีเมล์ [email protected]
 8. เมื่อการสังเกตได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผู้ใช้จะต้องส่งรายงานเสร็จสิ้นการสังเกตการณ์” (สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่) มาที่ [email protected] โดยคณะ กรรมการอาจจะไม่พิจารณาคำขอใช้งานกล้องโทรทรรศน์ในอนาคต จนกว่าที่รายงาน เสร็จสิ้นการสังเกตการณ์จะได้รับเป็นที่เรียบร้อย
 9. ไม่สามารถใช้ account นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ร้องขอเอาไว้ได้
 10. หากท่านใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย กรุณาปฏิบัติตามนโยบายรายชื่อผู้ประพันธ์ตามที่ระบุไว้ที่ https://skynet.unc.edu/skynet/help/authorship_policy อย่างเคร่งครัด

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 ตุลาคม 2557