รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

Share

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

"77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

(ภาคเหนือ)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

เชียงใหม่

โรงเรียนแกน้อยศึกษา

2

เชียงใหม่

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

3

เชียงใหม่

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

4

เชียงใหม่

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

5

เชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

6

เชียงใหม่

โรงเรียนทาเหนือวิทยา

7

เชียงใหม่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12 (บ้านเอก)

8

เชียงใหม่

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

9

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านปงตำ

10

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

11

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

12

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านลาน

13

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

14

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น

15

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ขิ

16

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านดง

17

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านม่วงชุม

18

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

19

เชียงใหม่

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

20

เชียงใหม่

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

21

เชียงใหม่

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

22

เชียงใหม่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30

23

เชียงใหม่

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

24

เชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

25

เชียงใหม่

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

26

เชียงใหม่

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

27

เชียงใหม่

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

28

เชียงใหม่

โรงเรียนอินทนนท์วิทยา

29

เชียงใหม่

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

30

เชียงราย

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

31

เชียงราย

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

32

เชียงราย

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บำรุงที่ 87

33

เชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

34

เชียงราย

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

35

เชียงราย

โรงเรียนพานพิทยาคม

36

เชียงราย

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

37

เชียงราย

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

38

เชียงราย

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

39

เชียงราย

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

40

เชียงราย

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

41

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

42

แพร่

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)

43

แพร่

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

44

แพร่

โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

45

แพร่

โรงเรียนสองพิทยาคม

46

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

47

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนปายวิทยาคาร

48

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

49

กำแพงเพชร

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

50

กำแพงเพชร

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

51

กำแพงเพชร

โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร

52

กำแพงเพชร

โรงเรียนนาพ่อคำวิทยาคม

53

กำแพงเพชร

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

54

น่าน

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

55

น่าน

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์

56

น่าน

โรงเรียนบ้านปงสนุก

57

น่าน

โรงเรียนบ้านผาหลัก

58

น่าน

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

59

น่าน

โรงเรียนบ้านห้วยท่าง

60

น่าน

โรงเรียนปัว

61

น่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

62

น่าน

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

63

น่าน

โรงเรียนสา

64

น่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

65

พะเยา

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

66

พะเยา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

67

พิจิตร

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

68

พิษณุโลก

โรงเรียนจ่านกร้อง

69

พิษณุโลก

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

70

พิษณุโลก

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

71

ลำปาง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

72

ลำปาง

โรงเรียนเถินวิทยา

73

ลำปาง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

74

ลำปาง

โรงเรียนลำปางกัลยาณีโรงเรียนวังทองวิทยา

75

ลำปาง

โรงเรียนวังทองวิทยา

76

ลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

77

ลำพูน

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ)

78

อุตรดิตถ์

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

79

อุตรดิตถ์

โรงเรียนนาอินวิทยาคม

80

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

81

อุตรดิตถ์

โรงเรียนป่ากั้งวิทยา

82

สุโขทัย

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

83

อุตรดิตถ์

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

84

อุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านนาอิซาง

85

อุตรดิตถ์

โรงเรียนฟากท่าวิทยา

86

อุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

(ภาคใต้)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กระบี่

โรงเรียนอำมาตย์พานิชยนุกูล

2

กระบี่

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

3

กระบี่

โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์

4

ชุมพร

โรงเรียนเมืองหลังสวน

5

ชุมพร

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

6

ชุมพร

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

7

ตรัง

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

8

ตรัง

โรงเรียนเทศบาล4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

9

ตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

10

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

11

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

12

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบางขันวิทยา

13

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

14

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดปากเหมือง

15

นราธิวาส

โรงเรียนตันหยงมัส

16

นราธิวาส

โรงเรียนตากใบ

17

นราธิวาส

โรงเรียนนราธิวาส

18

นราธิวาส

โรงเรียนนราสิกขาลัย

19

นราธิวาส

โรงเรียนบ้านกูยิ

20

นราธิวาส

โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์

21

นราธิวาส

โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม

22

นราธิวาส

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

23

นราธิวาส

โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

24

ปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

25

ปัตตานี

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

26

ปัตตานี

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

27

ปัตตานี

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

28

ปัตตานี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

29

ปัตตานี

โรงเรียนบ้านโคกนิบง

30

ปัตตานี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

31

ปัตตานี

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

32

ปัตตานี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 จังหวัดปัตตานี

33

ปัตตานี

โรงเรียนศาสน์สามัคคี

34

ปัตตานี

โรงเรียนศิริราษฏ์สามัคคี

35

ปัตตานี

โรงเรียนสายบุรี“แจ้งประชาคาร”

36

ปัตตานี

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

37

ปัตตานี

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

38

ปัตตานี

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

39

พังงา

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

40

พังงา

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

41

พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์

42

พัทลุง

โรงเรียนสตรีพัทลุง

43

พัทลุง

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

44

ภูเก็ต

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

45

ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านฉลอง

46

ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

47

ภูเก็ต

โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

48

ภูเก็ต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

49

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

50

ยะลา

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

51

ยะลา

โรงเรียนบ้านลือมุ

52

ยะลา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

53

ยะลา

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

54

ยะลา

โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา

55

ระนอง

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

56

ระนอง

โรงเรียนศรีอรุโณทัย

57

สงขลา

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

58

สงขลา

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

59

สงขลา

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

60

สงขลา

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

61

สงขลา

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

62

สงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

63

สงขลา

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

64

สงขลา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

65

สงขลา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

66

สตูล

โรงเรียนดารุลมุอ์มิน

67

สตูล

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

68

สตูล

โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

69

สตูล

โรงเรียนบ้านหัวควน

70

สตูล

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

71

สตูล

โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

72

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

73

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

74

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนอนุบาลวริศสา

 

(ภาคกลาง)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

3

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

4

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

5

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

6

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม

7

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพรตพิทยพัต

8

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

9

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

10

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

11

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนศึกษานารี

12

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมชินูปถัมภ์

13

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

14

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

15

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองลานวิทยาคม

16

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านวังนำขาว

17

กำแพงเพชร

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

18

กำแพงเพชร

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

19

ชัยนาท

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

20

ชัยนาท

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร

21

ชัยนาท

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

22

นครนายก

โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)

23

นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ

24

นครปฐม

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

25

นครปฐม

โรงเรียนสถาพรวิทยา

26

นครสวรรค์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

27

นครสวรรค์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

28

นครสวรรค์

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)

29

นครสวรรค์

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง)

30

นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านเขาดิน

31

นครสวรรค์

โรงเรียนไพศาลีพิทยา

32

นครสวรรค์

โรงเรียนมารีย์วิทยา

33

นครสวรรค์

โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

34

นครสวรรค์

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

35

นนทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

36

นนทบุรี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

37

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

38

ปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

39

ปทุมธานี

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1

40

ปทุมธานี

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

41

ปทุมธานี

โรงเรียนธัญรัตน์

42

ปทุมธานี

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

43

ปทุมธานี

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

44

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

45

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์)

46

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดหนองนาง

47

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุทธยา

48

พิจิตร

โรงเรียนตะพานหิน

49

พิจิตร

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

50

พิษณุโลก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

51

พิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

52

เพชรบูรณ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

53

เพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

54

เพชรบูรณ์

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

55

เพชรบูรณ์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

56

ลพบุรี

โรงเรียนบ้านหนองประดู่

57

ลพบุรี

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

58

สมุทรปราการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

59

สมุทรปราการ

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

60

สมุทรปราการ

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

61

สมุทรสงคราม

โรงเรียอัมพวันวิทยาลัย

62

สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

63

สระบุรี

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

64

สระบุรี

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

65

สระบุรี

โรงเรียนสุธีวิทยา

66

สิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

67

สุโขทัย

โรงเรียนเมืองเชลียง

68

สุโขทัย

โรงเรียนอุดมดรุณี

69

สุพรรณบุรี

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

70

สุพรรณบุรี

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

71

อ่างทอง

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

72

อุทัยธานี

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

73

อุทัยธานี

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

74

อุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

(ภาคตะวันออก)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

จันทบุรี

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

2

จันทบุรี

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

3

จันทบุรี

โรงเรียนบ้านคลองบอน

4

จันทบุรี

โรงเรียนศรียานุสรณ์

5

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2

6

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

7

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

8

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

9

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร)

10

ชลบุรี

โรงเรียนชลกันยานุกูล

11

ชลบุรี

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

12

ชลบุรี

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

12

ชลบุรี

โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

14

ชลบุรี

โรงเรียนวัดสำนักบก

15

ชลบุรี

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

16

ชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

17

ชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์)

18

ตราด

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

19

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

20

ตราด

โรงเรียนวัดคลองขุด

21

ตราด

โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ)

22

ตราด

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

23

ปราจีนบุรี

โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

24

ปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีมโหสถ

25

ระยอง

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร"

26

ระยอง

โรงเรียนบ้านค่าย

27

ระยอง

โรงเรียนวัดป่าประดู่

28

สระแก้ว

โรงเรียนตาพระยา

29

สระแก้ว

โรงเรียนทัพราชวิทยา

30

สระบุรี

โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง

 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กาฬสินธุ์

กศน.อำเภอกมลาไสย

2

กาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3

กาฬสินธุ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

4

กาฬสินธุ์

โรงเรียนกุฉินารายณ์

5

กาฬสินธุ์

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

6

กาฬสินธุ์

โรงเรียนร่องคำ

7

กาฬสินธุ์

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

8

กาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ

9

ขอนแก่น

โรงเรียนชุมแพวิทยายน

10

ขอนแก่น

โรงเรียนโนนข่าวิทยา

11

ขอนแก่น

โรงเรียนนครขอนแก่น

12

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

13

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านหนองโก

14

ขอนแก่น

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

15

ขอนแก่น

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

16

ขอนแก่น

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

17

ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา

18

ขอนแก่น

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

19

ชัยภูมิ

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

20

ชัยภูมิ

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

21

ชัยภูมิ

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

22

ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

23

ชัยภูมิ

โรงเรียนภูเขียว

24

ชัยภูมิ

โรงเรียนสระพังวิทยาคม

25

ชัยภูมิ

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

26

ชัยภูมิ

โรงเรียนหนองหล่มคลองเตย

27

ชัยภูมิ

โรงเรียนห้วยแย้วิทยา

28

ชัยภูมิ

โรงเรียนห้อยต้อนพิทยาคม

29

นครพนม

โรงเรียนธาตุพนม

30

นครพนม

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

31

นครราชสีมา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

32

นครราชสีมา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

33

นครราชสีมา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

34

นครราชสีมา

โรงเรียนท่าลาด

35

นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย

36

นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

37

นครราชสีมา

โรงเรียนประทาย

38

นครราชสีมา

โรงเรียนปากช่อง

39

นครราชสีมา

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

40

นครราชสีมา

โรงเรียนสีดาวิทยา

41

นครราชสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา2

42

นครราชสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

43

นครราชสีมา

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

44

บึงกาฬ

โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

45

บึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬ

46

บึงกาฬ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

47

บึงกาฬ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

48

บุรีรัมย์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

49

บุรีรัมย์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

50

บุรีรัมย์

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

51

บุรีรัมย์

โรงเรียนพุทไธสง

52

บุรีรัมย์

โรงเรียนภัทรบพิตร

53

บุรีรัมย์

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

54

บุรีรัมย์

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม

55

บุรีรัมย์

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

56

มหาสารคาม

โรงเรียนผดุงนารี

57

มหาสารคาม

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

58

มหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

59

มหาสารคาม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

60

มุกดาหาร

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

61

มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

62

มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านโนนสวาท

63

มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านภูแผงม้า

64

มุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร

65

มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

66

ยโสธร

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

67

ยโสธร

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

68

ยโสธร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

69

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

70

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

71

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

72

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

73

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านงิ้วหว่าศึกษาคาร

74

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม

75

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

76

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

77

เลย

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

78

เลย

โรงเรียนเชียงคาน

79

เลย

โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

80

เลย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

81

ศรีสะเกษ

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

82

ศรีสะเกษ

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

83

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

84

ศรีสะเกษ

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

85

ศรีสะเกษ

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

86

ศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่

87

ศรีสะเกษ

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

88

สกลนคร

โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

89

สกลนคร

โรงเรียนบ้านนาสีนวล

90

สกลนคร

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

91

สกลนคร

โรงเรียนโพนงามศึกษา

92

สกลนคร

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

93

สกลนคร

โรงเรียนร่มเกล้า

94

สกลนคร

โรงเรียนแวงพิทยาคม

95

สกลนคร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

96

สกลนคร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

97

สกลนคร

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

98

สกลนคร

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

99

สุรินทร์

โรงเรียนตาเบาวิทยา

100

สุรินทร์

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

101

สุรินทร์

โรงเรียนนาดีวิทยา

102

สุรินทร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

103

สุรินทร์

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

104

สุรินทร์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

105

หนองคาย

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

106

หนองคาย

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

107

หนองคาย

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม

108

หนองคาย

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ

109

หนองคาย

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

110

หนองบัวลำภู

โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร

111

หนองบัวลำภู

โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

112

หนองบัวลำภู

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

113

หนองบัวลำภู

โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม

114

อำนาจเจริญ

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

115

อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว

116

อุดรธานี

โรงเรียนหนองหานวิทยา

117

อุดรธานี

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

118

อุบลราชธานี

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

119

อุบลราชธานี

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

120

อุบลราชธานี

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

121

อุบลราชธานี

โรงเรียนนาจะหลวย

122

อุบลราชธานี

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

123

อุบลราชธานี

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

124

อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ

125

อุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

126

อุบลราชธานี

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

127

อุบลราชธานี

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

128

อุบลราชธานี

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

129

อุบลราชธานี

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

 

(ภาคตะวันตก)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กาญจนบุรี

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

2

กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านดินโส

3

กาญจนบุรี

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

4

กาญจนบุรี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

5

ตาก

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6

ตาก

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

7

ตาก

โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”

8

ตาก

โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

9

ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม

10

ตาก

โรงเรียนผดุงปัญญา

11

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนธนาคารออมสิน

12

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

13

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหิน

14

เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านบางแก้ว

15

เพชรบุรี

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

16

เพชรบุรี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

17

ราชบุรี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง