เนบิวลานายพราน (The Great Orion Nebula, M42, NGC1976)

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: หน่วยพิทักษ์ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่   Cameraor Lens Used : Apogee U9000 CCD Camera+ Takahashi Epsilon-180ED, EM-200 Equatorial Mount   Focal Length : 500 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : รวม 120 นาที   Aperture/Focal Ratio : f/2.8  Filter : LRGB (L:30 min, R: 30 min, G: 30 min, B: 30 min)

Special Techniques : ประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Maxim DL และ Photoshop

 

เนบิวลานายพราน คือ เนบิวลาใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน (M42 Orion Nebula) เป็นเนบิวลาแห่งหนึ่งอยู่ทางใต้ของเข็มขัดโอไรออนในกลุ่มดาวนายพราน ถือเป็นหนึ่งในเนบิวลาสว่างที่สุดและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนบิวลานายพรานอยู่ห่างออกไปประมาณ 1,300 ปีแสง จัดเป็นเนบิวลาเปล่งแสง (Emission Nebula) ที่มีแสงสว่างในตัวเอง เกิดจากการเรืองแสงของอะตอมของไฮโดรเจน เนื่องจากได้รับความร้อนจากดาวฤกษ์ภายในเนบิวลา โดยเนบิวลากลุ่มดาวนายพราน ประกอบด้วย Orion Nebula: M42, Surrounding Nebula: M43 และ Running Man Nebula: NGC1977 ซึ่งภายในเนบิวลานี้ ยังมีการก่อตัวของดาวฤกษ์เกิดใหม่ ที่เกิดจากการก่อตัวของกลุ่มแก๊สและฝุ่นขนาดใหญ่ภายในเนบิวลานี้ โดยมีดาวฤกษ์เกิดใหม่ 4 ดวง เป็นกระจุกดาวสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezium) และจากการก่อตัวของดาวฤกษ์ดังกล่าว ส่งผลให้อุณหภูมิในบริเวณเนบิวลานี้มีอุณหภูมิสูงมาก และแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งไปกระตุ้นให้แก๊สและฝุ่นเกิดการเรืองแสงขึ้น

Additional information